Overdrachtsverklaring / garantiecertificaat

Geachte klant,

Hartelijk dank voor de aankoop van uw nieuwe machine bij Güttler! U hebt een goede keuze gemaakt.

Om de garantieperiode te starten en tegelijkertijd aan de wettelijke vereisten te voldoen, vragen wij u om het garantiecertificaat in te vullen. De garantieperiode gaat in op de dag waarop het apparaat wordt overhandigd en alle onderstaande gegevens zijn ingevuld.

De volgende informatie vindt u op het typeplaatje dat aan de voorkant is bevestigd. De machine nr. is ingeslagen in het frame boven het typeplaatje.

FORM

Overdrachtsverklaring / garantiecertificaat